Jogszabály hírek

"Az idő nekünk dolgozik!"

Korábbi híradásainkban is folyamatosan bíztattuk az ökoépítészet iránt elkötelezett érdeklődőket, hogy a jogszabályok kedvező irányban fognak változni, és gördülékenyebbé teszik a természetes vagy újrahasznosított építőanyagokból (vályog, szalma, bontott anyagok stb.) való építkezés engedélyeztetését. Jóslataink igaznak bizonyultak.
Eddig belügyminisztériumi állásfoglalás rendelkezett a nem szabványosítható építőanyagokról (l. a lap aljáról letölthető dokumentumot). A 2013. júliusi törvényváltozásnak (l. alább) köszönhetően pedig jelentősen egyszerűsödtek ezek felhasználásnak lehetőségei. Reményeink szerint
2016 januárjától további jelentős könnyítések történtek, többek között
megszűnt az építési engedélyeztetési eljárás!
Részleteket l. az MNO cikkében.


2016. JANUÁRTÓL - A LAKÁSÉPÍTÉST, OTTHONTEREMTÉST KÖNNYÍTŐ VÁLTOZÁSOK

amelyek kedveznek minden építőnek, és különösen nekünk, akik új, alternatív, környezettudatos és olcsóbb építési technológiával szeretnénk otthonunkat megvalósítani:

1)    Többféle építésügyi díj eltörlése: nem lesz építési engedélyezés, lakásépítési illeték, igazgatási szolgáltatási díj, gyorsulnak az eljárások (pl. közművesítés), ingyenes lesz az építés befejezésére kiadott igazolás: http://www.dabastv.hu/index.php/hirek/3453-valtozasok-az-ingatlanepitesben-2016-tol

2)    Egyszerűsödő építési eljárás: 300 m2-nél nem nagyobb hasznos alapterületű lakóépület építése esetén csak bejelentés köteles az építés, a bejelentést követő 15 nap elteltével az építést meg lehet kezdeni: http://www.parlament.hu/irom40/08196/08196.pdf;

3)    Áfa 27%-ról 5%-ra csökkentése 2016 és 2019 között új építésű lakások értékesítése esetén 150 m2 lakás, ill. 300 m2 családi házig: http://www.parlament.hu/irom40/08196/08196.pdf;

4)    10+10 milliós támogatás a 3 gyereket vállalóknak új lakás vásárlásakor (vissza nem térítendő támogatás, ill. kedvezményes hitel): http://hvg.hu/itthon/20151217_A_ketgyerekes_harmadik_gyereket_vallalo_c

Érdemes figyelni a híreket, hogy hogyan alakulnak ezek a változások.


2013. JÚLIUSTÓL - VÁLTOZOTT AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEINEK ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK AZ IGAZOLÁSA

"2013. július 1-én hatályát vesztette az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet. Ezt követően már a 305/2011/EU rendeletben rögzített, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeknek kell megfelelni, melyhez „Teljesítménynyilatkozat”-ot kell kibocsátani."

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem szükséges szabványosítási eljárás, azaz az ún. ÉMI engedély a felhasznált építőanyagokra, de természetesen biztosítani kell a beépítendő anyag minőségét és megfelelőségét egyedi építőanyagok esetén is (mint pl. a vályog). Az ehhez szükséges vizsgálatok (pl. nyomószilárdsági próbák) jóval egyszerűbbek és nagyságrendekkel olcsóbbak, és a tervező végezteti el, majd az eredményeket a tervdokumentációhoz csatolja.

a Részletes jogszabályok:

Ċ
Ismeretlen felhasználó,
2015. nov. 12. 1:52